041-608-581 deko.knauf@gmail.com

Izdelava mansarde z vpihom SUPAFIL Timber Frame, pri kateri je debilina izolacije v poševninah presegla 40cm.

1234Vpih steklene mineralne volne SUPFAIL

izdelava konstrukcije podkonstrukcije ter priprava na vpih s parno zaporo.

vpihovanje je v primerjavi z polaganjam klasičnih izolacijskih filcev lažje, hitrejše in boljše.

 PROFI - SUPAFIL

dela so potekala približno 1 mesec.

 321