Zapiranje terase

Tudi tu smo imeli precej zanimiv projekt. Obstoječo teraso smo zaprli z okni in ustrezno konstrukcijo. Teraso smo tako predelali v otroško sobo. Hkrati smo izvedli še predelavo strehe - čop. Izdelali smo tudi napušče in fasado.

 

 

 

 

 

 

Projekt: izdelava frčade na prej ravno streho

Izdelali smo frčado, vgradili okna ter izdelali napušč. Poleg tega smo zunaj izdelali tudi fasado in izvedli obdelavo fasade s ploščami.